ಬೃಜ್ ನ ಹಂಸಗಳು

ಬೃಜ್ ನ ಹಂಸಗಳು ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರ ಬೃಜ್. ನಾನೀಗ ಆ ನಗರದ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ವೈಭೋಗದ ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುವ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚಂದಯವಾಗಿ ಈಜುತಿರುವ ಹಂಸಗಳು ಹಾಗು […]

Read Article →

ರಾಮ ರಾಮನೆಂಬ ಅರಿವ

ರಾಮ ರಾಮನೆಂಬ ಅರಿವ ಸದಾಕಾಲ ಸ್ಮರಿಸಿ ನಗುವ ರಾಮ ರಾಮನೆಂಬ ಅರಿವ ನಂಬಿ ನಡೆದು ಹರುಷ ಪಡೆವ ವಾಲಿಯಾಗಿ ಕೊಂದವನ ಪಾರ್ಥನಾಗಿ ಒಲಿದಿಹನು ಸುಗ್ರೀವನಾಗಿ ಕೈಯ ಪಿಡಿದವನ ಕರ್ಣನಾಗಿ ಒಲ್ಲೆ ಎಂದವನು ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಎನಿತು ಏನೋ ನೀನೆ ನಡಿಸೋ […]

Read Article →