ಹೌದು,ಮತ್ತೆ

“ಹೌದು,ಮತ್ತೆ” ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಚಟುವಟಿಕೆ “ಬೇಡ, ಆದರೆ” ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ದೂರಮಾಡುತ್ತದೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿ, ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ , ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ನಾಟಕ ವಿಧಾನ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು […]

Read Article →

ಮುಳ್ಳು ಕೊನೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟಿ

ಪುರಂದರದಾಸರ ಅದ್ಭುತ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ”ಮುಳ್ಳು ಕೊನೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟಿ” ಕುರಿತು ಮುಳ್ಳು ಕೊನೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಎರಡು ತುಂಬದು ಒಂದು ತುಂಬಲೇ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಲ್ಲಿಲಾದ ಕೆರೆಗೆ ಬಂದರು ಮೂವರು ಒಡ್ಡರು ಇಬ್ಬರು ಕುಂಟರು ಒಬ್ಬಗೆ ಕಾಲೇ […]

Read Article →

ಸ್ನೇಹಿತ ವೃಂದದ ಶಕ್ತಿ

ಸ್ನೇಹಿತ ವೃಂದದ ಶಕ್ತಿ – ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಗ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ , ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ   ವೃತ್ತಿ ಹಾಗು ಸ್ವವಿಕಸನದ ಲೇಖನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ : ೧. ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಏಕಾಂತವನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ೨. ಗುಂಪಿನಿಂದ […]

Read Article →

ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವವರ ಕೈಪಿಡಿ

ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವವರ ಕೈಪಿಡಿ: ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೃಷ್ಠಿಕೋನದಿಂದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ: ೧. ನೀವು ಸೇರುವ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಲಿ, ಆಗ ನೀವು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು  ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ. ೨.ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವವರನ್ನು […]

Read Article →